RessQ Heart Health Ltd.

(Non-Invasive Cardiac Center)